Kunst met een vleugje (Zee)Zout

Criteria lidmaatschap

Om lid te worden van Kunstenaarsvereniging Zout, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

* U moet een vast adres op Texel en binding met Texel hebben

* Een gesprek met (een aantal) bestuursleden

* We willen graag werk van u zien

* Laten zien waar u geëxposeerd heeft of gaat exposeren

* eventueel uw website (niet verplicht)

* Suppoosten op exposities waar u aan mee doet

* Aanmelden voor een commissie, werkgroep of meewerken aan een evenement


Het bestuur beslist of iemand toegelaten wordt en dus aan de criteria voldoet. Bij een bestuurs-weigering kunnen we twee professionele kunstenaars vragen of de beslissing van het bestuur juist is.

Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 januari van het volgende jaar.

Leden van ZOUT kunnen tegen een gereduceerd tarief lid worden van het Texels Ondernemers Plaform  (TOP).